Chính sách chiết khấu dành cho nhà thuốc và phòng khám:

Chiết khấu 0,5% trên giá trị đơn hàng thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trước.

VÍ DỤ:

– Chiết khấu 0,5% cho đơn hàng 5.000.000đ tương ứng với 25.000đ

– Chiết khấu 0,5% cho đơn hàng 10.000.000đ tương ứng với 50.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *