Điểm tích lũy là 1 chương trình tích điểm nhận quà dành cho tất cả những khách hàng mua hàng tại thuocsi.vn. Với mỗi sản phẩm mua tại thuocsi.vn, quý khách sẽ nhận được điểm tích lũy để đổi ra mã giảm giá hấp dẫn.

Cách tính Điểm tích lũy

Khi mua sản phẩm tại thuocsi.vn, quý khách sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng với giá trị của sản phẩm đã mua. Điểm tích lũy của 1 sản phẩm sẽ được tính bằng 1% giá trị sản phẩm đó.​ Điểm tích lũy sẽ được cập nhật sau khi đơn hàng ở trạng thái “hoàn thành”.​

VD: Mua 1 sản phẩm có giá 25.000đ sẽ nhận được 0.25 điểm tích lũy​

Mua 1 sản phẩm có giá 130.000đ sẽ nhận được 1.3 điểm tích lũy​

Làm sao để kiểm tra, sử dụng và đổi Điểm tích lũy?

Kiểm tra điểm tích lũy nhanh tại đây

Cách kiểm tra điểm tích lũy​:

•Vào Thông tin tài khoản​

•Bấm “Điểm tích lũy”​

Cách sử dụng điểm tích lũy​

Điểm tích lũy được sử dụng để đổi ra mã giảm giá. Mã giảm giá đổi từ điểm tích lũy có hạn sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đổi mã giảm giá thành công.

Để đổi điểm tích lũy:​

•Bấm “Đổi điểm ngay”​

•Bấm chọn mã giảm giá muốn đổi​

•Bấm “Đổi điểm tích lũy”​

•Bấm “Đồng ý”​

• Mã giảm giá được đổi thành công. Bấm “Dùng ngay” để tiếp tục​

Thời hạn sử dụng của điểm tích lũy

Điểm tích lũy của ngày 01/01 đến 31/12 mỗi năm sẽ được bảo lưu tới ngày cuối cùng của tháng 2 năm sau.

Vào lúc 0h, ngày 01/3, toàn bộ điểm tích lũy của ngày 01/01 đến 31/12 năm trước đó sẽ được loại bỏ.