lấy lại mật khẩu

Bước 1: Vào website Thuocsi.vn, nhấn nút Đăng nhập trên cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Quên mật khẩu.

Bước 3: Nhập email bạn đã đăng ký tài khoản với Thuocsi.vn

Bước 4: Thuocsi.vn sẽ gửi tin nhắn khôi phục mật khẩu vào email của bạn, vui lòng kiểm tra email. Nhấn vào “Change my password”.

Screen_Shot_2019-07-05_at_2.10.37_PM.png

Bước 5: Nhập và ghi nhớ mật khẩu mới.

Screen_Shot_2019-07-05_at_2.12.54_PM.png

95 thoughts on “Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *