Cơn lốc voucher tháng 5 càn quét mùa hè.

??Tổng hợp Khung giờ săn sale??

⛔ Chương trình diễn ra từ ngày 4-10 tháng 5 ⛔

9h-11h: Voucher giảm 30K, 50K các ngành hàng, Xtra Voucher từ Brand name.

13-15h: Voucher giảm 30K, 50K các ngành hàng.

17-19h: Voucher giảm 30K, 50K, 80K các ngành hàng, Xtra Voucher từ Brand name.

20-22h: Xtra Voucher từ Brand name.


? Nhóm ngành hàng: ??? – ??̃? – ??̣?? + ??̂ ??̂́?

⛔ Diễn ra vào ngày 4-5/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Săn deal giờ vàng:

DEAL30 giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 9-11h ngày 4/5.

DEAL50 giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 9-11h ngày 5/5.

DEAL80 giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 17-19h ngày 4/5.

2. Deal khủng từ brand name:

? EUGICA02 20-22h 4-5/5: Tặng ngay 1 hộp Eugica Fort Mega (Đỏ) cho đơn hàng 10.000.000.

? AKITY55 17-19h 5-6/5: Tặng ngay 1 hộp Akitykity-New Albendazole 200mg Pharbaco (H/2g/1.5g).

? TIFFY55 20-22h 5-6/5: Tặng ngay 1 hộp khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng.


? Nhóm ngành hàng: ??????? ????́?? ???̂́? + ???̛̣? ???̂̉? ???̛́? ??̆??

⛔ Diễn ra vào ngày 6-7/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Thực phẩm chức năng giá khủng:

DEAL30 giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

? SARAPARA55 9-11h 6/5 Tặng ngay sara 500mg paracetamol 500mg thai nakorn (vỉ/10v) cho mọi đơn hàng.

? TIFFY55 20-22h 5-6/5 Tặng ngay 1 hộp khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng.

? FERROVIT03 20-22h 7/5 Tặng ngay 1 hộp Ferrovit Mega cho đơn hàng 10.000.000.


? Nhóm ngành hàng: ???̂? ??́?

⛔ Diễn ra vào ngày 7-8/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Deal giảm giá:

DEAL30 giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 17-19h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

? FUGACAR04 9-11h 7/5 Tặng ngay 1 hộp Fugacar 500mg Orgrinal cho đơn hàng 3.000.000.

? FEXNAD55 17-19h 7/5 Tặng ngay fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v) (hàng khuyến mãi) cho mọi đơn hàng.


? Nhóm ngành hàng: ??̛?̛̣? ??̃ ???̂̉? + ???? ??̂̀ ??̀? đ?̣?

⛔ Diễn ra vào ngày 8-9/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Deal giảm giá:

DEAL50 giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 13-15h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

? SILRN04 9-11h 8/5 Tặng ngay 1 tuýp Silkron Cream Bảy Màu cho đơn hàng 3.000.000.

? SELSUN55 20-22h 9/5 Tặng ngay Dầu Gội Chống Gàu Selsun Rohto (Dây/10gói) (Hàng Khuyến Mãi) cho mọi đơn hàng.


? Nhóm ngành hàng: ???̃? ???? + ?? ???̂̃?

⛔ Diễn ra ngày 9-10/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Deal giảm giá:

DEAL50 giảm ngay 50Kcho đơn 5 triệu, khung giờ 17-19h, số lượng có hạn.

DEAL80 giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

? OSLA02 9-11h 9/5 Tặng ngay 1 lọ Nhỏ Mắt Osla Merap 15ml cho đơn hàng 3.000.000.

? NIZORAL04 9-11h 10/5 Tặng ngay 1 tuýp Nizoral Cream Janssen (nhỏ) cho đơn hàng 5.000.000.

? SARA55 17-19h 10/5 Tặng ngay Khăn Giấy Sara (Hộp) cho mọi đơn hàng.

1 thought on “Mã giảm giá thuocsi.vn Megaday tháng 5/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *