Đến hẹn lại lên, MEGADAY siêu sale tháng 6 trên thuocsi đã quay trở lại. Chương trình diễn ra từ ngày 01/06 - 10/06/2021, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Cùng hẹn giờ săn deals khủng chào hè. Lưu lịch sale ngay, mua đi chờ chi[...]

Đến hẹn lại lên, MEGADAY siêu sale tháng 6 trên thuocsi đã quay trở lại. Chương trình diễn ra từ ngày 01/06 – 10/06/2021, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Cùng hẹn giờ săn deals khủng chào hè. Lưu lịch sale ngay, mua đi chờ chi.

? Nhóm ngành hàng: ???̂? ??́?
⛔ Diễn ra vào ngày 1-2/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/deals?page=12

  1. Săn deal giờ vàng:

?????? tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 1-2/6

?????? tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, ngày 1-2/6

2. Deal từ brand name:

? ????????? 17-19h 1-2/6: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu

? ??????? 20-22h 1-2/6: Tặng ngay khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng


? Nhóm ngành hàng: ??????? ????́?? ???̂́? + ???̛̣? ???̂̉? ???̛́? ??̆??
⛔ Diễn ra vào ngày 3-4/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng:

?????? tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 3-4/6

?????? tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, ngày 3-4/6

?????? tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 3-4/6

2. Deal từ brand name:

? ??????? 17-19h 3/6 và 9-11h 4/6 Tặng ngay áo mưa thuocsi.vn cho đơn hàng 3 triệu

? ???? 17-19h 4/6 Tặng ngay máy tính cầm tay tiger balm (cái) cho đơn hàng 8 triệu


? Nhóm ngành hàng: ??? – ??̃? – ??̣?? + ??̂ ??̂́?
⛔ Diễn ra vào ngày 5-6/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng:

?????? tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 5/6

?????? tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, ngày 5/6

?????? tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 5/6

????? tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 6/6

????? tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu,ngày 6/6

????? tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 6/6

2. Deal từ brand name:

? ?????? 13-15h 5/6 và 9-11h 6/6 Tặng ngay fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v) cho đơn hàng 5 triệu

? ????????? 17-19h 5/6: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu

? ???? 20-22h 5/6 Tặng ngay máy tính cầm tay tiger balm (cái) cho đơn hàng 8 triệu


? Nhóm ngành hàng: ????̂́? ??̣, ??̣̂? ??̛ ? ??̂́ (???̂̉? ?????, ??̛?̛́? ??̛̉? ???,…)
⛔ Diễn ra vào ngày 6-7/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng:

????? tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 6/6

????? tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu,ngày 6/6

????? tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 6/6

2. Deal từ brand name:

? ?????? 9-11h 6/6 và 13-15h 7/6 Tặng ngay fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v) cho đơn hàng 5 triệu

? ??????? 20-22h 6/6 và 17-19h 7/6 Tặng ngay áo mưa thuocsi.vn cho đơn hàng 3 triệu


? Nhóm ngành hàng: ??̛?̛̣? ??̃ ???̂̉? + ???? ??̂̀ ??̀? ??̣?
⛔ Diễn ra ngày 8-9/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng

?????? tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 9-11h ngày 9/6

?????? tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 13-15h ngày 8/6

  1. Deal từ brand name:

? ????????? 17-19h 8-9/6: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu

? ??????? 20-22h 8-9/6: Tặng ngay khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng


? Nhóm ngành hàng: ???̃? ???? + ?? ???̂̃?
⛔ Diễn ra ngày 10/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng

?????? tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 13-15h ngày 10/6

?????? tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 10/6

  1. Deal từ brand name:

? ??????? 9-11h 10/6 Tặng ngay áo mưa thuocsi.vn cho đơn hàng 3 triệu

? ???? 17-19h 10/6 Tặng ngay máy tính cầm tay tiger balm (cái) cho đơn hàng 8 triệu

1 thought on “Mã giảm giá thuocsi.vn Megaday tháng 6/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *