Sale nhiệt chào hè, tham khảo liền sản phẩm hot để không lỡ deal. Chương trình khuyến mãi với các ngành hàng Tiêu hóa, voucher 50K, ngành Vitamin, khoáng chất voucher lên tới 80K[...]

? Nhóm ngành hàng: ???̂? ??́?
⛔ Diễn ra vào ngày 1-2/6 ⛔

Link mua hàng: https://thuocsi.vn/deals?page=1
Xem mã tại đây: http://bit.ly/madealmegaday

? Nhóm ngành hàng:??????? ????́?? ???̂́? + ???̛̣? ???̂̉? ???̛́? ??̆??
⛔ Diễn ra vào ngày 3-4/6 ⛔

Link mua hàng: https://thuocsi.vn/deals?page=1
Xem mã tại đây: https://bit.ly/3p6case

? Nhóm ngành hàng: ??? – ??̃? – ??̣?? + ??̂ ??̂́?
⛔ Diễn ra vào ngày 5-6/6 ⛔

Link mua hàng: https://thuocsi.vn/deals?page=1
Xem mã tại đây: https://bit.ly/3p6case

? Nhóm ngành hàng: ????̂́? ??̣, ??̣̂? ??̛ ? ??̂́ (???̂̉? ?????, ??̛?̛́? ??̛̉? ???,…)
⛔ Diễn ra vào ngày 6-7/6 ⛔

Link mua hàng: https://thuocsi.vn/deals?page=1
Xem mã tại đây: https://bit.ly/3p6case

? Nhóm ngành hàng: ??̛?̛̣? ??̃ ???̂̉? + ???? ??̂̀ ??̀? ??̣?
⛔ Diễn ra ngày 8-9/6 ⛔

Link mua hàng: https://thuocsi.vn/deals?page=1
Xem mã tại đây: https://bit.ly/3p6case

? Nhóm ngành hàng: ???̃? ???? + ?? ???̂̃?
⛔ Diễn ra ngày 10/6 ⛔

Link mua hàng: https://thuocsi.vn/deals?page=1
Xem mã tại đây: https://bit.ly/3p6case

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *