Thuocsi bật mí voucher Megaday tháng 7. Săn sale quan trọng là nhớ thời gian khung giờ để dễ dàng "dựt" được deal hời. Thuocsi đã tổng hợp tại đây TẤT TẦN TẬT về các khuyến mãi hấp dẫn mà nhà thuốc không thể bỏ qua. Đặc biệt, đáng chú ý nhất là siêu mã cho ngày 7.7[...]

Thuocsi bật mí voucher Megaday tháng 7. Săn sale quan trọng là nhớ khung giờ để dễ dàng “dựt” được deal hời. Thuocsi đã tổng hợp tại đây TẤT TẦN TẬT về các khuyến mãi hấp dẫn mà nhà thuốc không thể bỏ qua. Đặc biệt, đáng chú ý nhất là siêu mã cho ngày 7.7. Cùng kéo xuống khám phá nào!

??Tổng hợp Khung giờ săn sale??

⛔ Chương trình diễn ra từ ngày 1-10 tháng 7 ⛔

9h-11h: Voucher giảm 40K các ngành hàng, 50K cho sản phẩm Phòng dịch , Vitamin muối khoáng và Tai mũi họng (duy nhất 7/7), Xtra Voucher từ Brand name.

13-15h: Voucher giảm 30K các ngành hàng, Xtra Voucher từ Brand name.

17-19h: Voucher giảm 50K các ngành hàng, Xtra Voucher từ Brand name.

20-22h: Voucher giảm 80K các ngành hàng, Xtra Voucher từ Brand name.


? Nhóm ngành hàng: ?? ???̂̃? + ??̛?̛̣? ??̃ ???̂̉?

⛔ Diễn ra vào ngày 1-2/7 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

 1. Săn deal giờ vàng:

????? giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h ngày 1/7.

????? giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 1/7.

????? giảm ngay 40K cho đơn 4 triệu, khung giờ 9-11h ngày 2/7.

????? giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 17-19h ngày 2/7.

 1. Deal từ brand name:

? GEXLIFE77 9-11h 1/7: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu.

? AKITY77 17-19h 1/720-22h 2/7: Tặng ngay 1 hộp akitykity-new albendazole 200mg pharbaco (h/2g/1.5g) cho khách hàng thuocsi.

? SARA77 13-15h 2/7: Tặng ngay sara 500mg paracetamol 500mg thai nakorn (vỉ/10v).

? Nhóm ngành hàng: ???̂? ??́? + ???? ??̂̀ ???̂? ??́?

⛔ Diễn ra vào ngày 3-4/7 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

 1. Săn deal giờ vàng:

????? giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h ngày 3/7.

????? giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 3/7.

????? giảm ngay 40K cho đơn 4 triệu, khung giờ 9-11h ngày 4/7.

????? giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 17-19h ngày 4/7.

 1. Deal từ brand name:

? GEXLIFE77 9-11h 3/7: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu.

? AKITY77 17-19h 3/720-22h 4/7: Tặng ngay 1 hộp akitykity-new albendazole 200mg pharbaco (h/2g/1.5g) cho khách hàng thuocsi.

? SARA77 13-15h 4/7: Tặng ngay sara 500mg paracetamol 500mg thai nakorn (vỉ/10v).

? Nhóm ngành hàng: ???̂̀? ????

⛔ Diễn ra vào ngày 5-6/7 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

 1. Săn deal giờ vàng:

????? giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h ngày 5/7.

????? giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 5/7.

????? giảm ngay 40K cho đơn 4 triệu, khung giờ 9-11h ngày 6/7.

????? giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 17-19h ngày 6/7.

 1. Deal từ brand name:

? GEXLIFE77 9-11h 5/7: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu.

? AKITY77 17-19h 5/720-22h 6/7: Tặng ngay 1 hộp akitykity-new albendazole 200mg pharbaco (h/2g/1.5g) cho khách hàng thuocsi.

? SARA77 13-15h 6/7: Tặng ngay sara 500mg paracetamol 500mg thai nakorn (vỉ/10v).

? Nhóm ngành hàng: ???̀?? ??̣?? + ??????? ???̂́? ????́??

⛔ Diễn ra vào ngày 7/7 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

 1. Săn deal giờ vàng:

???? giảm ngay 50K cho đơn 2 triệu rưỡi, khung giờ 9-11h ngày 7/7.

????? giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h ngày 7/7.

????? giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 7/7.

 1. Deal từ brand name:

? FEXNAD77 17-19h 7/7: Tặng fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v).

? Nhóm ngành hàng: ??? ??̃? ??̣??

⛔ Diễn ra vào ngày 7-8/7 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

 1. Săn deal giờ vàng:

???? giảm ngay 50K cho đơn 2 triệu rưỡi, khung giờ 9-11h ngày 7/7.

????? giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h ngày 7/7.

????? giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 7/7.

????? giảm ngay 40K cho đơn 4 triệu, khung giờ 9-11h ngày 8/7.

????? giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 17-19h ngày 8/7.

 1. Deal từ brand name:

? FEXNAD77 17-19h 7/7: Tặng fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v).

? SARA77 13-15h 8/7: Tặng ngay sara 500mg paracetamol 500mg thai nakorn (vỉ/10v).

? AKITY77 20-22h 8/7: Tặng ngay 1 hộp akitykity-new albendazole 200mg pharbaco (h/2g/1.5g) cho khách hàng thuocsi.

? Nhóm ngành hàng: ??̉? ???̂̉? ??̛́?

⛔ Diễn ra vào ngày 9-10/7 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

 1. Săn deal giờ vàng:

????? giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h ngày 9/7.

????? giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 9/7.

????? giảm ngay 40K cho đơn 4 triệu, khung giờ 9-11h ngày 10/7.

????? giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 17-19h ngày 10/7.

 1. Deal từ brand name:

? AKITY77 17-19h 9/720-22h 10/7: Tặng ngay 1 hộp akitykity-new albendazole 200mg pharbaco (h/2g/1.5g) cho khách hàng thuocsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *