Kết thúc năm 2022, Vietnam Report chính thức nêu tên Top 10 Công ty Dược phẩm uy tín. Các công ty này được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

  • Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất
  • Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding
  • Khảo sát các đối tượng liên quan

Những công ty với bề dày lịch sử hoạt động đã góp phần mang đến cho cộng đồng sự chăm sóc tốt nhất, nâng cao sức khỏe, vì sự phát triền bền vững của xã hội.

Top 10 Công ty sản xuất dược phẩm uy tín năm 2022 (Nguồn: Vietnam Report)

Thị trường ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược phẩm Việt Nam nói riêng đang gia tăng nhanh chóng. Ngành chăm sóc sức khỏe sẽ tăng trưởng nhanh chóng và ngày càng cạnh tranh trong năm 2023. Cơ hội cho ngành Dược phẩm trong dài hạn là rất lớn:

  • Người dân ngày càng tin tưởng những chuỗi cửa hàng Dược phẩm có uy tín. Do tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng ngày càng phổ biến
  • Nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng hấp dẫn

Cùng với cơ hội, thách thức cũng là không nhỏ. Có thể kể đến Rủi ro từ chuỗi cung ứng; Chi phí logistics lớn; Cạnh tranh khốc liệt với những doanh nghiệp nước ngoài.

Xem thêm thông tin về ngành bán lẻ dược phẩm giai đoạn 2022–2023 tại đây

Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm; trang thiết bị, vật tư y tế (Nguồn: Vietnam Report)
Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín năm 2022 (Nguồn: Vietnam Report)