Đầu tiên chúng ta bàn đến vấn đề nhập khẩu song song là gì ? 

Nhập khẩu song song:Nếu một nhà sản xuất sở hữu một sản phẩm ở vài nước, thì vì một số lý do họ có thể quyết định bán sản phẩm đó ở các mức giá khác nhau ở mỗi nước. Nếu giá ở nước A thấp hơn ở nước B đáng kể thì các nhà nhập khẩu ở nước B có thể mua sản phẩm với giá rẻ hơn ở nước A và bán ở nước B với mức giá thấp hơn giá do nhà sản xuất qui định. Đó là nhập khẩu song song.

Nguyên nhân dẫn đến nhập khẩu song song: 

Thuốc nhập khẩu vào VN để bình ổn giá là các thuốc đã có số đăng ký của cùng một công ty, tập đoàn sản xuất kinh doanh dược phẩm được sản xuất tại cùng một nước hoặc tại các nước khác nhau. Những thuốc này phải có giấy phép lưu hành tại nước sở tại của nhà sản xuất hoặc tại nước mà thuốc đó đang được phép lưu hành. Cơ sở xuất khẩu và cơ sở nhập khẩu phải có cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc. Thuốc nhập khẩu phải được lấy mẫu kiểm tra chất lượng cho từng lô sản xuất. Chỉ những lô thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng mới được lưu hành và đưa vào sử dụng. Giá bán của các thuốc nhập khẩu nhằm bình ổn thị trường phải thấp hơn giá thuốc có số đăng ký nhưng đang bị áp đặt giá cao tại VN. Công ty cung cấp nước ngoài phải có cam kết đảm bảo chất lượng thuốc xuất khẩu cho VN.

Về chất lượng của sản phẩm có được đảm bảo ? 

Về mặt nguyên tắc, nhà sản xuất bao giờ cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý về sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng chứ không phải là nhà phân phối. Tuy nhiên, bản thân chúng tôi khi nhập thuốc cũng có những điều kiện để ràng buộc nhà cung ứng thuốc cho mình. Vì vậy người dân có thể yên tâm về chất lượng thuốc. 

Hiện tại Việt Nam có ba doanh nghiệp dược phẩm được nhập khẩu thuốc song song : Công ty Codupha, Sapharco và  Yteco. 
—st—- 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *